Berekening vrije ruimte in WKR

De vrije ruimte bedraagt 1,2% van het fiscale loon van alle werknemers te vinden in kolom 14 van de loonstaat.
Per werkgever worden vervolgens alle vergoedingen en verstrekkingen beoordeeld en gekeken of die in de vrije ruimte vallen.
Nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen vallen buiten de vrije ruimte, zie
Werkkostenregeling (WKR).

De werkgever moet vervolgens besluiten welke vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden aangewezen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte gaan komen. Wordt de vrije ruimte overschreden (en dat kan al gauw) dan gelden voor die vergoedingen etc. een eindheffing van 80%.
TIP Daarbij kan worden besloten om bepaalde vergoedingen of verstrekkingen buiten de vrije ruimte te houden door deze vanaf 2015 te belasten of te bruteren als ‘gewoon’ loon op de loonstrook. Om zo te voorkomen dat de werkgever 80% eindheffing moet betalen.

LET OP Bij brutering moet niet alleen loonheffing worden betaald maar ook de premies werknemersverzekeringen. Brutering kan daardoor hoger uitvallen dan toepassing van de eindloonheffing van 80%.