Beloning uitzendkracht en functie

Vanaf 30 maart 2015 heeft de uitzendkracht die u in dienst neemt recht op dezelfde beloning en arbeidsvoorwaarden als de werknemer met de zelfde functie(benaming) die rechtstreeks bij u in dienst is. Dit komt door een wijziging in de cao voor uitzendkrachten die algemeen verbindend is verklaard.

TIP Maak onderscheid tussen bijvoorbeeld een senior- en een junior-medewerker.