Beleggingspand privé of zaak?

Bij het kopen van een beleggingspand heeft u de keuzemogelijkheid van ondernemingsvermogen of privévermogen.

Aanschaf via eenmanszaak of Vof

Als het beleggingspand niets met het bedrijf te maken heeft, dan is het verplicht privévermogen en valt dit pand in box 3. De huuropbrengst en de eventuele verkoopwinst is dan onbelast en de kosten en het verkoopverlies zijn niet aftrekbaar.
Heeft het pand een functie in het bedrijf, dan is het verplicht ondernemingsvermogen.

LET OP Het wordt ingewikkeld als u een beetje begint te handelen in onroerend goed en ‘snelle’ winsten maakt.

Doet u het op incidentele basis en het pand is bestemd voor de verhuur, dan valt dit meestal onder het zogenaamde “normaal vermogensbeheer”. Komt dit vaker voor dan loopt u het risico dat de belastingdienst dit aanmerkt als “meer dan normaal vermogensbeheer” en dan krijgt u mogelijk te maken met box 1, progressief tarief.
LET OP Via het kadaster kan de belastingdienst controleren of een pand snel is doorverkocht.

Grensverkeer

De grens tussen “normaal” en “meer dan normaal” vermogensbeheer is niet altijd even duidelijk. Een makelaar die af en toe succesvol een pand in privé koopt en verkoopt heeft eerder met meer dan normaal vermogensbeheer te maken dan een particulier die af en toe een transactie doet met wisselend succes.
LET OP Snelle boekwinst op de verkoop van een pand laat zich gemakkelijker kwalificeren als “meer dan normaal” vermogensbeheer, zie Verkoopwinst vastgoed belast in box 3 of box 1?

Aanschaf via BV

Op onroerende zaken die als belegging worden gekocht, wordt in principe niet afgeschreven. De opbrengsten en kosten zijn wel belast c.q. aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Voor meer informatie over vorengenoemde vraagstelling zie Vastgoedfiscaliteiten of Vastgoed.