Belastingvrijstelling pleegvergoeding structureel

Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatssecretaris Snel donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wettelijke belastingvrijstelling

Voor pleegouders geldt sinds 1 januari 2013 een wettelijke belastingvrijstelling van de pleegvergoedingen, ongeacht het aantal pleegkinderen dat ze opvangen. Voorheen gold de vrijstelling alleen bij opvang van drie of minder pleegkinderen. Bij de invoering is wel aangegeven dat na vijf jaar een evaluatie zou volgen. Die is inmiddels afgerond.

Structurele vrijstelling pleegvergoedingen

Uit de evaluatie van de wettelijke vrijstelling blijkt dat de maatregel geen ongewenste effecten heeft gehad. Een positief effect van de vrijstelling is dat de administratieve lasten voor pleegouders zijn voorkomen. Daarom wil het kabinet de vrijstelling van pleegvergoedingen structureel maken per 1 januari 2019.