Belastingschijven 2019

Hieronder vindt u verschillende belastingtarieven voor 2019.
Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Belastingwetten voor 2019.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Belastbaar inkomen
SchijfVanafT/mTariefTotale heffing
1€ 1€ 20.38436,65%€ 7.470
2€ 20.385€ 68.50738,10%€ 25.804
3€ 68.50851,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren in 1946 of later

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren in 1946 of later.

Belastbaar inkomen
SchijfVanafT/mTariefTotale heffing
1€ 1€ 20.38418,75%€ 3.822
2€ 20.385€ 34.30020,20%€ 6.633
3€ 34.301€ 68.50738,10%€ 19.665
4€ 68.50851,75%

Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren voor 1946

Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en zijn geboren voor 1946.
Voor hun wordt de houdbaarheidsbijdrage niet toegepast en daardoor is de tweede schijf langer.

Belastbaar inkomen
SchijfVanafT/mTariefTotale heffing
1€ 1€ 20.38418,75%€ 3.822
2€ 20.385€ 34.81720,20%€ 6.737
3€ 34.818€ 68.50738,10%€ 19.573
4€ 68.50851,75%

Belastingtarieven box 2

Dividendbelasting over ontvangen dividend. Het belastingtarief is 25%.

Belastingtarieven box 3

Vermogensbelasting over privévermogen.

Er geldt per persoon een vrijstelling van € 30.360.
Daarboven wordt het box 3 vermogen belast volgens onderstaande tabel.

Forfaitaire OpbouwForfaitair
Rendement
30% Belasting
SchijfVanafT/m0,13%5,60%Effectief
1€ 1€ 71.65067%33%1,94%0,58%
2€ 71.651€ 989.73621%79%4,45%1,34%
3€ 989.7370%100%5,60%1,68%

Schenk- en erfbelasting

Vrijstellingen voor schenkbelasting en erfbelasting


U bent (zijn of haar)
Vrijstelling
Schenkbelasting
Vrijstelling
Erfbelasting
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend€ 2.173€ 650.913
Kind of pleegkind€ 5.428€ 20.616
Kind met ziekte of handicap€ 5.428€ 61.840
Kleinkind€ 2.173€ 20.616
Ouder€ 2.173€ 48.821
Overig (waaronder een broer of zus)€ 2.173€ 2.173

Eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting

Van onderstaande vrijstelling mag u maar één keer in uw leven gebruikmaken.

U bent (zijn of haar)BestedingVrijstelling
Geldt voor iedereen
tussen 18 en 40 jaar
Financiering van een eigen woning€ 102.010
Kind of pleegkindFinanciering van een dure studie€ 54.246
Kind of pleegkindAnders€ 26.040

Tarieven voor erfbelasting en schenkbelasting

Belastingtarieven voor erfenis of schenking boven de vrijstelling.


U bent (zijn of haar)
T/m € 124.726Vanaf € 124.727
Gehuwd / geregistreerd partner / ongehuwd samenwonend10%20%
Kind of pleegkind10%20%
Kleinkind18%36%
Overig (waaronder een ouder, broer of zus)30%40%