Belastingschijven 2022

De belastingschijven met de bijbehorende tarieven zijn voor 2022 als volgt:

Inkomsten in box 1 – tot AOW-leeftijd
IB Schijf 1: tot € 69.39837,07 %
IB Schijf 2: vanaf € 69.39849,50 %
Inkomsten in box 1 – AOW-leeftijd en geboren na 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 35.47219,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 35.472 tot € 69.39837,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.39849,50 %
Inkomsten in box 1 – vanaf AOW-leeftijd en geboren voor 1 januari 1946
IB Schijf 1: tot € 36.40919,17 %
IB Schijf 2: vanaf € 36.409 tot € 69.39837,07 %
IB Schijf 3: vanaf € 69.39849,50 %

Eigenwoningforfait 2022

In onderstaande tabel staan de tarieven (staffel) die gelden voor het eigenwoningforfait voor het jaar 2022.

WOZ-waarde vanafWOZ-waarde maxforfaitpercentage
€ 12.500nihil
€ 12.501€ 25.0000,20 %
€ 25.001€ 50.0000,30 %
€ 50.001€ 75.0000,40 %
€ 75.001€ 1.110.0000,45 %
v.a. € 1.110.001n.v.t.€ 4.995 vermeerderd met 2,35 % voor het bedrag boven de € 1.110.000

Belastingen 2022 – box 2

Net als in 2021 geldt voor 2022 een belastingtarief van 26,90% (in 2020 was dat 26,25% en daar voor 25%) over het inkomen uit aanmerkelijk belang.

Belastingen 2022 – box 3

In box 3 worden uw (fictieve) inkomsten uit sparen en beleggen belast met de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Daarvoor geldt een forfaitair rendement.
Het werkelijke rendement is voor de fiscus niet relevant.
Dit forfaitaire rendement was voorheen één vast percentage van 4%, per 2017 is het afhankelijk van de hoogte van uw totale vermogen.

Over het berekende rendement wordt een vast belastingpercentage van 31% berekend (voorheen 30%). Daarmee komt de heffing over het vermogen voor het jaar 2022 uit op een percentage variërend van 0,5636% tot en met 1,7143%.

Iedere belastingplichtige heeft een vrijstelling in box 3. Dit heffingsvrije vermogen is voor 2022 vastgesteld op € 50.650 per persoon (in 2021 € 50.000 en in 2020 € 30.846). Voor fiscale partners dus € 101.300.

belasting op box 3 vermogen vanaf 2022Forfaitair Rendement31% Belasting
SchijfVermogen uit sparen en beleggen*Percentage -0,01%Percentage 5,53%Effectief
0Eerste € 50.650Vrijstelling0,00%
1Boven vrijstelling, vanaf € 1 tot en met € 50.65067%33%0,5636%
2Van € 50.651 tot en met € 950.65021%79%1,3536%
3Vanaf € 950.6510%100%1,7143%