Belastingschijven 2016

Het belastbaar inkomen voor box 1 (werk en wonen) betreft uw inkomsten minus de aftrekposten.
Tot de inkomsten behoren loon, winst uit onderneming, ontvangen uitkeringen, pensioenen enzovoorts.
Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor lijfrenteproducten, giften.

De belastingschijven in 2016 zien er als volgt uit:

Heel 2016 jonger dan de AOW-leeftijd
Hebt u heel 2016 niet de AOW-leeftijd, dan gelden de volgende tarieven voor u in box 1.

Tarieven box 1 (werk en woning) wanneer u geboren bent na 30 juni 1951

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1  t/m € 19.922 36,55%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 40,40%
3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 en hoger 52%

AOW-leeftijd bereikt in 2016
Bereikt u in 2016 de AOW-leeftijd? Over het belastbaar inkomen in box 1 (werk en woning) moet u in de 1e 2 schijven inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betalen. Op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt, betaalt u geen premie meer voor de AOW. Voor de berekening van uw aanslag inkomstenbelasting gaan wij uit van een aangepast tarief. Dit tarief is afhankelijk van de maand waarin u de AOW-leeftijd hebt bereikt.

In 2016 AOW-leeftijd in 1e schijf
IB/PH (in %)
2e schijf
IB/PH (in %)
januari 18,65 22,50
februari 20,14 23,99
maart 21,63 25,48
april 23,12 26,97
mei 24,61 28,46
juni 26,10 29,95
juli 27,60 31,45
augustus 29,09 32,94
september 30,58 34,43
oktober 32,07 35,92
november 33,56 37,41
december 35,05 38,90

AOW-leeftijd bereikt voor 2016
Hebt u vóór 2016 de AOW-leeftijd van 65 jaar en 6 maanden bereikt? Dan betaalt u een lager tarief over schijf 1 en 2, omdat u geen AOW-premie meer betaalt.

Tarieven box 1 (werk en woning) wanneer u geboren bent op of na 1 januari 1946 maar vóór 1 oktober 1950

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1  t/m € 19.922 18,65%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 33.715 22,50%
3 Vanaf € 33.716 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 en hoger 52%

Tarieven box 1 (werk en woning) wanneer u geboren bent vóór 1 januari 1946

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1  t/m € 19.922 18,65%
2 Vanaf € 19.923 t/m € 34.027 22,50%
3 Vanaf € 34.028 t/m € 66.421 40,40%
4 Vanaf € 66.422 en hoger 52%

Tarief box 2

Het tarief in box 2 blijft 25%.

Tarief box 3

Het tarief in box 3 blijft 30%.