Belastingschijven 2015

Het belastbaar inkomen voor box 1 bekomt u door uw inkomsten te verminderen met de aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw loon, winst uit onderneming, de ontvangen uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften.

De belastingschijven in 2015 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2015 – jonger dan AOW leeftijd

Wat is de AOW leeftijd?

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.822    36,50%
schijf 2 € 19.822 t/m € 33.589    42%
schijf 3 € 33.589 t/m € 57.585    42%
schijf 4 € 57.586 of meer    52,00%

Belastingschijven 2015 – ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.822 18,60%
schijf 2 € 19.822 t/m € 33.589 24,1%
schijf 3 € 33.589 t/m € 57.585 42,00%
schijf 4 € 57.586 of meer 52,00%