Belastingschijven 2014

Het belastbaar inkomen voor box 1 betreft uw inkomsten minus de fiscale aftrekposten. Bij de inkomsten horen uw salaris, winst uit een onderneming, eventuele uitkeringen, pensioenen enzovoorts. Voorbeelden van kosten die mogen worden afgetrokken zijn de rente op een hypotheeklening, werknemersaftrek (o.a. reiskosten voor woon-werkverkeer), sommige ziektekosten, betaalde premies voor een lijfrenteproduct, giften.

De belastingschijven in 2014 zien er als volgt uit:

Belastingschijven 2014 – jonger dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.645 36,25%
schijf 2 € 19.646 t/m € 33.363 42%
schijf 3 € 33.363 t/m € 56.531 42%
schijf 4 € 56.532 of meer 52,00%

Belastingschijven 2014 – ouder dan AOW leeftijd

Belastingschijf Loon (jaarbasis) Loonbelasting
schijf 1 € 0 t/m € 19.645 18,35%
schijf 2 € 19.646 t/m € 33.555 24,1%
schijf 3 € 33.556 t/m € 56.531 42,00%
schijf 4 € 56.532 of meer 52,00%