Belastingrente

Recent nieuws

Belastingrente 2014

In verband met de berekeningswijze van de belasting- en invorderingsrente (dus om praktische redenen) is besloten dat de verhoogde percentages pas vanaf 1 april 2014 zullen worden gehanteerd.
Tot 1 april 2014 geldt de wettelijke rente.

Het overgangsrecht komt er op neer dat de verhoogde rentepercentages effectief (deels) toegepast zullen worden op belastingaanslagen met dagtekening vanaf 18 februari 2014, doordat de betalingstermijn van zes weken na dagtekening van de belastingaanslag tot de renteperiode hoort.

LET OP Pas de voorlopige aanslag over enig jaar dus tijdig aan als u niet de relatief hoge belastingrente wilt betalen.

Heffingsrente is belastingrente geworden

Per 1 januari 2013 heet de rente die de belastingdienst berekent geen heffingsrente meer maar belastingrente.

LET OP Hoofdregel: De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli in het jaar volgend op het belastingjaar.
Dit was eerst vanaf 1 januari. Dit geldt voor 2013 ook als rente wordt vergoed door de belastingdienst.
Vanaf 2014 wordt alleen in uitzonderingssituaties nog rente vergoed door de belastingdienst.
LET OP Dit betreft een hoofdregel voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Wanneer, waarover en over welke periode u belastingrente betaalt dan wel ontvangt, hangt van de situatie af. Voor diverse belastingen kent de fiscus specifieke “rekenregels”.

De rente voor niet-handelstransacties (consumenten) bedraagt momenteel 3% en is gelijk aan de belastingrente. In 2014 is de belastingrente 4%.

LET OP De belastingrente voor vennootschapsbelasting is in 2014 gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.