Belastingrente voorkomen

De belastingrentes zijn hoog, ook voor de vennootschapsbelasting, zie Percentages belastingrente.

U betaalt geen belastingrente, indien u voor 1 april van het volgende jaar aangifte vennootschapsbelasting doet en de belastingdienst de aanslag ook zo vaststelt.

U betaalt ook geen belastingrente, indien u voor 1 mei van het volgende jaar een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aanvraagt en de belastingdienst deze ook zo vaststelt.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

De belastingrente wordt berekend over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doet de belastingdienst er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen en nemen zij de gegevens uit de aangifte ongewijzigd over, dan wordt daarover rente berekend tot maximaal 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

Vraagt u om een voorlopige aanslag en legt de belastingdienst de aanslag zo op, dan berekent zij belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van uw verzoek.

Is er sprake van een gebroken boekjaar, dan brengt de belastingdienst rente in rekening als zij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag oplegt.