Belastingplan 2022 voor ondernemers

Het Belastingplan 2022 geeft voornamelijk kleine wijzigingen.
Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de MKB-ondernemer. 

Zelfstandigenaftrek daalt verder

In 2022 daalt de gewone zelfstandigenaftrek verder van € 6.670 naar € 6.310 voor ondernemers die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ondernemers die wel de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, zien hun zelfstandigenaftrek dalen van € 3.335 naar € 3.155. Jaarlijks daalt de zelfstandigenaftrek tot € 3.240 in 2036.

Verhoging Milieu-investeringsaftrek

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) kent drie categorieën van milieu-investeringen.
Categorie I wordt uitgebreid met bepaalde groene investeringen, waaronder een lichte elektrische bestelauto en een ondergrondse waterberging. Bovendien stijgt de MIA voor categorie I van 36 naar 45%.
Categorie II: De MIA stijgt van 27 naar 36%.
Voor categorie III stijgt de MIA van 13,5 naar 27%.
Voor de MIA geldt een budget. Voor de jaren 2022-2024 wordt dat verruimd met € 30 miljoen per jaar. Het budget voor 2022 bedraagt daardoor € 144 miljoen. 

Tarief vennootschapsbelasting

Voor 2021 is dat over de eerste € 245.000 winst 15% en over het meerdere 25%.
Vanaf 2022 betaalt een BV over de eerste € 395.000 15%.
Dat is een daling van 10%-punt de extra € 150.000.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Voor het jaar 2021 is deze tijdelijk verhoogd. De vrije ruimte bedraagt in 2021 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000, plus 1,18% van het meerdere.
Deze verruiming biedt werkgevers mogelijkheden om hun werknemers in de moeilijke coronatijd extra tegemoet te komen, bijv. door het verstrekken van een cadeaubon of om onbelaste thuiswerkkostenvergoedingen te verstrekken, naast de mogelijkheden die er al zijn.
Met ingang van 2022 is de vrije ruimte weer 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.00 plus 1,18% over het meerdere.

Onbelaste thuiswerkvergoeding

Met ingang van 2022 mogen werkgevers hun werknemers een belastingvrije vergoeding voor thuiswerken verstrekken van maximaal € 2 per thuiswerkdag. Dat mag ook een vaste vergoeding zijn volgens een structureel thuiswerkpatroon. De werkgever kan per dag of de thuiswerkkostenvergoeding, of de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer geven.

Eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling wordt op een aantal onderdelen aangepast. Onbedoelde effecten van de wet die er bijv. waren bij mensen die samen met een partner een woning kopen en daarvoor zelf ook al een koopwoning hadden of bij mensen die een koopwoning hebben met een partner die komt te overlijden, worden weggenomen.

Tarief overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden

Als een natuurlijk persoon een woning verkrijgt die voor hemzelf als hoofdverblijf gaat dienen, hoeft deze persoon maar 2%, of onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te betalen.
Bij het toetsen aan dit hoofdverblijfcriterium kan men al rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na de verkrijging, bijv. overlijden of schenking.
Deze bepaling wordt verder versoepeld. Men mag ook aan de hand van een verklaring rekening houden met onvoorziene omstandigheden die zich voordoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, maar voor de levering.
Belangrijk is dat de verkrijger voor het moment van de onvoorziene omstandigheid de intentie had om de woning als hoofdverblijf te gaan gebruiken, maar door deze omstandigheid hier niet meer toe in staat is. 

Afbouw voordeel elektrische auto

Op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak mag men in 2021 voor elektrische auto’s en andere auto’s zonder CO2-uitstoot 10% korting toepassen.
Een paar uitzonderingen daargelaten is deze korting hooguit € 4.500 (berekend over max. € 45.000 cataloguswaarde).
Per 1 januari 2022 daalt de korting naar 6% en is dan maximaal € 2.100 (berekend over max. € 35.000).
In 2023 is de korting hooguit € 1.800 (berekend over max. € 30.000).
Per 2025 geldt een verdere verlaging van de korting. De korting zal dan 5% bedragen met een maximum van € 1.500.