Belastingplan 2020 diverse inkomstenbelasting

Het kabinet heeft in het belastingplan 2020 diverse maatregelen aangekondigd.

Dat zijn onder andere:

1. Versneld invoeren tweeschijventarief inkomstenbelasting

Het kabinet wil het tweeschijvenstelsel al invoeren per 1 januari 2020.
In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%.
In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Het toptarief blijft gelijk.
De grenst ligt bij € 68.507. De percentages zijn inclusief premies volksverzekeringen.
Voor AOW-ers blijven wel 3 schijven.

2. Belasting elektrische auto’s

Alle voordelen voor elektrische auto’s zullen langzaam afgebouwd worden.
De korting op de motorrijtuigenbelasting is tot 2024 100 procent, in 2025 75 procent en vanaf 2026 nihil.
De aanschafbelasting is tot 2024 nul euro, maar vanaf 2025 € 360.

De klapper op korte termijn is de bijtelling. Deze gaat stapsgewijs omhoog.
In 2019 was deze 4 procent tot een catalogusprijs van € 50.000 en 22 procent daarboven.
In 2020 zal deze verdubbelen en gaat de 22 procent al gelden voor een catalogusprijs van € 45.000.
In de volgende jaren zal het bijtellingspercentage verder stijgen.
In 2026 zal de bijtelling op gelijke voet staan met benzineauto’s.

Over een overgangsmaatregel voor bestaande gebruikers van een elektrische auto wordt niet gesproken in het Belastingplan.

3. Verlaging zelfstandigenaftrek

In combinatie met een verhoging van de arbeidskorting wordt er een geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek voorgesteld.
De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 met acht jaarlijkse stappen van € 250 verlaagd en één stap van € 280. Zodoende zal deze aftrek in 2028 € 5.000 bedragen.

4. Wijzigingen “vermogensbelasting

Deze wijziging gaat in met ingang van 2020.

VermogenTarief 2020
€ 0 t/m € 30.846 0%
€ 30.847 t/m € 72.7970,54%
€ 72.797 t/m € 1.005.5721,27%
Meer dan € 1.005.5721,6%

Voor 2022 is een algehele aanpassing gepland.