Belastingplan 2017 Aftrek onderhoud monumenten geschrapt

Tijdens Prinsjesdag 2016 is bekend geworden dat met ingang van 2017 de aftrekpost in de inkomstenbelasting voor onderhoud monumenten verdwijnt.

Als eigenaar van een rijksmonument, kunt u 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting opnemen. Alleen de kosten voor het vervangen of repareren van onderdelen van uw rijksmonumentenpand zijn aftrekbaar.
Het moet duidelijk gaan om onderhoudskosten, dus kosten om het pand in bruikbare staat te houden of te herstellen.

Overgangsregeling

Er komt wel een overgangsregeling, maar de inhoud hiervan is nog niet (volledig) bekend.
Voor de jaren 2017 en 2018 kunnen eigenaren een subsidie voor het onderhoud van hun monumentenwoning krijgen. Deze subsidie zal naar verwachting echter met name gericht zijn op eigenaren die reeds in 2016 financiële verplichtingen voor het onderhoud zijn aangegaan.

TIP Voer op korte termijn zoveel mogelijk (achterstallig) onderhoud uit, om zodoende maximaal te profiteren van het fiscale voordeel.
LET OP Voor aftrek in 2016 moet u de onderhoudskosten nog dit jaar betalen.