Belastingplan 2016 schenking eigen woning

Met ingang van 2017 wordt de verhoogde vrijstelling schenking eigen woning structureel verhoogd van € 53.016 naar € 100.000.

In de Successiewet 1956 is een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016 (bedrag 2016) opgenomen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld of een restschuld van de vervreemde eigen woning van het kind.

Aanpassingen

De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind vervalt. Hierdoor geldt de vrijstelling voortaan ook buiten de gezinssituatie. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Tevens moet rekening worden gehouden met een eerder reeds benutte verhoogde vrijstelling schenkbelasting.

Lees meer in: Schenk- en Erfbelasting.