Belastingplan 2016 differentiatie vermogensrendementsheffing

De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt met ingang van 1 januari 2017 herzien volgens de kabinetsplannen.

Bij de huidige systematiek wordt uitgegaan van een fictief vast rendement van 4% over het totale vermogen. Dat rendement wordt voor 30% belast. Het heffingsvrije vermogen bedraagt voor het vermogen per 01.01.2015 € 21.330 per persoon, dus bij fiscale partners totaal € 42.660.

Per 1 januari 2017 wordt de volgende staffel qua fictief rendement voorgesteld in het belastingplan:

  1. € 0 tot € 100.000 2,9%
  2. € 100.000 tot € 1.000.000 4,7%
  3. meer dan € 1.000.000 5,5%

Verder gaat het heffingsvrije vermogen naar € 25.000 per persoon.

Concreet betekent dit dat je in de nieuwe systematiek bij fiscale partners bij een vermogen van meer dan € 480.000 (afgerond) meer belasting in box 3 gaat betalen dan bij de oude systematiek.

Voor een belastingplichtige zonder fiscale partner ligt deze grens bij circa € 240.000.