Belastingplan 2016 aanpassingen

De aanpassingen in/na het akkoord met D66 zijn:

  1. De arbeidskorting voor de middeninkomens (35.000 en 125.000 euro per jaar) wordt de komende jaren minder hard verlaagd; kosten 220 miljoen euro.
  2. De ouderenkorting voor AOW-gerechtigden gaat vanaf 2017 met 100 miljoen euro extra omhoog.
  3. Vermogensbelasting. De belastingvrije som over spaargeld gaat in 2016 omhoog naar 24.437 euro en in 2017 naar 25.000 euro.
  4. Inkomstenbelasting. Om deze maatregelen te dekken, gaan de tarieven op inkomstenbelasting iets minder omlaag dan aanvankelijk bedacht. Mensen met een inkomen in de tweede en derde schijf (voor inkomens tussen 20.000 en 66.000) betalen komende jaar 40,4 procent.
  5. Kinderopvangtoeslag. Deze gaat in 2017 met 100 miljoen euro extra omhoog. In totaal gaat deze toeslag met 490 miljoen omhoog.
  6. Lokale belastingen. Het kabinet komt voor de zomer van 2016 met een plan om gemeenten meer fiscale autonomie te geven. Vanaf 2019 zou er 4 miljard euro moeten verschuiven van inkomstenbelasting naar lokale belastingen.
  7. Vergroening. Er komt 100 miljoen voor energiebesparende maatregelen van woningen.