Belastingplan 2015: Premiekorting oudere werknemers

In 2015 gaat de premiekorting oudere werknemers (mobiliteitsbonus) pas in bij het aannemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder. Dat was van 50 jaar of ouder.
De mobiliteitsbonus geldt voor drie jaar bij het aannemen van een oudere uitkeringsgerechtigde. De bonus bedraagt 7.000 euro per jaar op fulltime basis.

Indien u in 2014 al een mobiliteitsbonus voor een oudere uitkeringsgerechtigde ontving, dan verandert er niets in 2015. De hogere leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe werknemers.

Lees meer in Personeel en belastingen.