Belastingplan 2015 aangenomen door 2e Kamer

14 november 2014 – De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2015 aangenomen. Er zijn nog wel een paar wijzigingen:

  • Gebruikelijkloonregeling; er komt geen uitbreiding van de kring van lichamen waarvoor de toets van het hoogste loon van de overige werknemers geldt. Daarnaast moet een inspecteur die wil aantonen dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger is dan het loon dat de inhoudingsplichtige in aanmerking heeft genomen, de objectieve criteria kunnen laten zien.
  • Werkkostenregeling; stichtingen die inhoudingsplichtig voor de loonbelasting zijn, kunnen een beroep op de concernregeling in de werkkostenregeling doen.
  • Kansspelbelasting; de vrijstelling in de kansspelbelasting gaat omlaag van € 454 naar € 449.
  • Afvalstoffenbelasting; er komt een vrijstelling voor zuiveringsslib dat wordt aangeboden aan een afvalverbrandingsinrichting, het nultarief blijft voor het verbranden van afvalstoffen in een biomassa-energiecentrale, ook bij overbrenging afvalstoffen buiten Nederland is belasting verschuldigd en er komt een overgangsregeling voor situaties waarin afvalstoffen al in 2014 zijn afgegeven, maar tijdelijk buiten de inrichting zijn opgeslagen en pas in 2015 worden verbrand.

Onderzoek naar belastingontwijking

Ook heeft de Tweede Kamer de regering verzocht onderzoek te gaan doen naar de wijze waarop belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan.
Hierbij moet worden gekeken naar de regeling van uitstel van betaling in de Invorderingswet en of er in de Wet op de vennootschapsbelasting een vergelijkbare bepaling kan worden opgenomen, zoals vastgelegd  in de Wet inkomstenbelasting over de verplaatsing van de werkelijke leiding van een bv uit Nederland (is een vervreemding van het aanmerkelijk belang).

Het laatste woord is nu aan de Eerste Kamer.