Belastingplan 2014: zelfstandigenaftrek

Zelfstandigenaftrek blijft vooralsnog gehandhaafd

Voor 2014 blijft de huidige zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het urencriterium voldoen (minimaal 1225 uur) overeind. Dit in tegenstelling tot eerdere geluiden vanuit de media dat de zelfstandigenaftrek zou worden afgeschaft.

Op de langere termijn zet het kabinet echter wel het mes in de fiscale ondernemersfaciliteiten.

De bedoeling is dat een meerderheid van de faciliteiten (zoals de zelfstandigen- en startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve) in de toekomst opgaat in een ‘winstbox’.

De verwachting is dat dit in het Belastingplan 2015 voor het eerst zal worden uitgewerkt. Wij houden u op de hoogte.