Belastingplan 2014: minder kindregelingen 2014

In 2013 en 2014 kennen we de volgende kindregelingen:

 1. kinderbijslag
 2. kindgebonden budget
 3. kinderopvangtoeslag
 4. aanvulling sociaal minimum alleenstaande ouder (via UWV)
 5. tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (via DUO)
 6. tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (via SVB)
 7. tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapt kind van 21 jaar en ouder
 8. alleenstaande ouderkorting
 9. aanvullende alleenstaande ouderkorting
 10. inkomensafhankelijke combinatiekorting
 11. aftrek levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar
 12. jonggehandicaptenkorting
 13. ouderschapsverlofkorting

De regelingen 1 tot en met 7 zijn regelingen waarbij u geld krijgt gestort op uw bankrekening. De andere regelingen zijn heffingskortingen die lopen via de aangifte inkomstenbelasting.

Kindregelingen in 2015

Het is de bedoeling dat er in 2015 nog maar vier kindregelingen over zijn:

 1. kinderbijslag
 2. kindgebonden budget
 3. kinderopvangtoeslag
 4. inkomensafhankelijke combinatiekorting

Van de vervallen kindregelingen zullen er een aantal (deels) opgaan in de nieuwe kindregelingen.