Belastingplan 2014: bundeling toeslagen

Alle toeslagen op het inkomen worden vanaf 2015 gebundeld in één zogenoemde huishoudentoeslag.

In deze toeslag zit ook een tegemoetkoming voor ouderen. Ouderen vanaf 65 jaar krijgen sinds 2011 in de bruto AOW een Koopkrachttegemoetkoming (KOB). Deze komt te vervallen en wordt dus opgenomen in de huishoudentoeslag.
De ouderenkorting en de alleenstaandenouderenkorting worden ook in de huishoudentoeslag opgenomen.

De hoogte van de huishoudentoeslag is afhankelijk van het vermogen, het inkomen en de AOW-opbouw.

De vermogenstoets die vanaf 2013 geldt voor de zorgtoeslag (recht op zorgtoeslag vervalt voor huishoudens met een vermogen van meer dan € 80.000 boven de box 3-vrijstelling) wordt omgezet in een gestaffelde vermogenstoets. Deze vermogenstoets geldt ook voor bovengenoemde tegemoetkoming.

Vanaf 2014 wordt de premiekorting die zorgverzekeraars geven voor collectieve verzekeringen meegenomen in de hoogte van de zorgtoeslag en gaat er een hoger afbouwpercentage gelden.