Belastingplan 2014: algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting 2014 gaat omhoog en omlaag. Deze wordt namelijk inkomensafhankelijk gemaakt. Lagere inkomens profiteren daarvan. Hogere inkomens hebben daar nadeel van. Een nivelleringsmaatregel dus. De aanpassingen gebeuren verdeeld over de jaren 2014 tot en met 2017.

Door de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting stijgt de marginale belastingdruk naar 59-60% in 2017.

In 2013 is de algemene heffingskorting nog maximaal € 2.001 voor personen jonger dan de AOW leeftijd. Voor de hogere inkomen > € 100.000 is de algemene heffingskorting in 2016 en 2017 al nihil.