Belastingplan 2014: afgeschafte regelingen

September 2013. In het belastingplan 2014 worden de volgende regelingen afgeschaft.

  • Aftrek levensonderhoud van kinderen (per 01.01.2015).
  • Tegemoetkoming ouders met inwonend gehandicapt kind (per 01.07.2015).
  • Ouderschapsverlofkorting (per 01.01.2015).Vanaf 2015 komt er één regeling voor de toeslagen (huishoud(en)toeslag). Dit is een nieuwe regeling die het huidige systeem van toeslagen gaat vervangen. Per huishouden zal 1 toeslag met één afbouwpercentage ingevoerd worden. Onder de huishoudtoeslag valt in de toekomst: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget.

Vanaf 2015 komt er één regeling voor de toeslagen (huishoud(en)toeslag). Dit is een nieuwe regeling die het huidige systeem van toeslagen gaat vervangen. Per huishouden zal 1 toeslag met één afbouwpercentage ingevoerd worden. Onder de huishoudtoeslag valt in de toekomst: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget.

LET WEL  Het parlement moet de maatregelen nog goedkeuren.