Belastingkorting bij einde AB

Indien u geen aanmerkelijk belang meer hebt, maar nog wel een verrekenbaar verlies, dan kunt u de belastingdienst verzoeken om dit verlies om te zetten in een belastingkorting.
De belastingdienst stelt dit vast per beschikking. De korting is 25% van het onverrekende verlies en vermindert de belasting en premie volksverzekeringen in box 1 (inkomen uit werk en woning).
Dit is conform artikel 4.53 Wet IB.

Belastingplichtige en diens partner mogen op het moment van het verzoek om omzetting in het kalenderjaar en het daaraan voorafgaande jaar geen aanmerkelijk belang hebben.

Deze belastingkorting kan tot 9 jaar na het ontstaan van het verlies worden verrekend met de heffing in box 1. De verrekening met de heffing in box 1 vindt pas plaats in het 2e jaar nadat u geen aanmerkelijk belang meer hebt.

Voorbeeld

U hebt na verkoop van al uw aanmerkelijkbelangaandelen in 2014 een onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang van € 20.000. Dit verlies kunt u in 2016 op uw verzoek omzetten in een belastingkorting van € 5.000 (25% van € 20.000). Deze korting wordt automatisch verrekend bij de aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2016 in box 1. Een eventueel daarna nog resterend onverrekend deel van deze belastingkorting kan dan worden verrekenen tot uiterlijk 2022 (het negende jaar volgende op het verliesjaar).