Belastingdienst vraagt IBAN-rekeningnummer

Als de Belastingdienst uw bankrekeningnummer nog niet kent, moet u bij ontvangst van het formulier om opgave van uw bankrekeningnummer, uw volledige IBAN rekeningnummer opgeven. Als u dat niet doet, kan de Belastingdienst u het geld niet uitbetalen.

Uw IBAN in Nederland bestaat uit 18 tekens. Het begint met landcode NL, gevolgd door een controlegetal van 2 cijfers en een bankcode van 4 letters. Het IBAN eindigt op uw rekeningnummer zoals dat bijvoorbeeld op uw betaalpas staat. Totaal dus 18 tekens.

Zie ook Betalingsverkeer.