Belastingdienst ontziet alleenstaande ouders

De Belastingdienst zal het kindgebonden budget van zo’n 40.000  allenstaande ouders ongemoeid laten. De toeslagen zullen niet worden verrekend met geld dat eerder te veel werd uitgekeerd.

Een groep van 40.000 alleenstaande ouders krijgt op dit moment het ‘oude’ Kindgebonden budget (nu maximaal € 129 per maand) niet uitbetaald. De Belastingdienst/Toeslagen verrekent dit namelijk met een bestaande toeslagschuld, omdat deze personen hiervoor geen betalingsregeling hebben getroffen. Gevreesd werd dat vanaf december 2014 ook de ‘alleenstaande ouderkop’ (zie hierna) onder de verrekening zou gaan vallen. Door met deze dwangverrekening te stoppen voorkomt de Belastingdienst dat deze gezinnen onder het bestaansminimum komen.

De ombudsman drong eerder aan op het stopzetten van het verrekenen van het kindgebonden budget. Hij deed dat na een rapport van De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden, waaruit blijkt dat de Belastingdienst steeds vaker mensen in de problemen brengt.
Bij het terughalen van teveel betaalde bedragen houdt de Belastingdienst geen rekening met de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een bedrag dat mensen minimaal moeten ontvangen om op het bestaansminimum te blijven. Het bestaansminimum bedraagt 90 procent van de bijstand.
In de Tweede Kamer heeft vooral de ChristenUnie al vaker erop aangedrongen dat de Belastingdienst rekening gaat houden met de belastingvrije voet.

Alleenstaande ouderkop

Vanaf 2015 wordt het Kindgebonden budget verhoogd met de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’,  een toeslag van maximaal € 254 per maand. Deze toeslag komt in de plaats van de toeslag die 340.000 alleenstaande ouders momenteel ontvangen van hun uitkeringsinstantie. Door deze wijziging hebben alleenstaande ouders met een minimuminkomen vanaf januari 2015 recht op het ‘oude’ KGB, maximaal € 150 per maand, én op het ‘nieuwe’ KGB , maximaal € 254 per maand.