Belastingbrieven veel gemaakte fouten

Vanaf vandaag tot en met 10 maart verstuurt de Belastingdienst zo’n 400.000 brieven over de aangifte inkomstenbelasting 2014 naar  groepen ondernemers en particulieren. De brieven gaan over rubrieken in de aangifte waarin relatief veel fouten worden gemaakt.

De geadresseerde heeft over 2013 bepaalde aftrekposten opgevoerd en de belastingdienst vertelt hoe de regelgeving in elkaar zit en vraagt de belastingplichtige extra zorgvuldig te zijn bij het opvoeren van deze aftrekposten in de aangifte 2014.

Voor particulieren gaat het vooral om servicebrieven waarmee de belastingdienst probeert de belastingplichtige te helpen bij het invullen van zijn/haar aangifte. De brieven voor ondernemers zijn wat strenger opgesteld omdat er een risicoselectie heeft plaatsgevonden.

Onderwerpen
Voor particulieren stuurt de belastingdienst brieven over:

 • Belgisch pensioen
 • Duits pensioen
 • Kosten levensonderhoud kinderen
 • Monumentenpanden
 • Dieetkosten
 • Gezinshulp
 • Medicijnkosten
 • Buitenlands vermogen
 • Inkomsten uit overig werk

Voor ondernemers zijn de onderwerpen:

 • Inkomsten uit overig werk (Resultaat overige werkzaamheden)
 • Overige bedrijfskosten

Lees meer in Belastingservice.