Belastingaanslagen voor open CV’s?

Rijke Nederlanders die hun vermogen in een open commanditaire vennootschap hebben gestopt om de omvang van hun rijkdom uit de openbaarheid te houden, dreigen een belastingnavordering te krijgen. Fiscalisten gaan ervan uit dat de Belastingdienst alsnog aanslagen oplegt voor misgelopen belastingen als blijkt dat een open cv in strijd met de wet is gebruikt, dat schrijft het FD.

De open cv is een populaire rechtsvorm onder vermogende Nederlanders die hechten aan hun privacy. Accountants, belastingadviseurs en banken raden de rechtsvorm veelvuldig aan voor bijvoorbeeld directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die niet willen dat hun rijkdom op straat komt te liggen.

Meer transparantie

De open cv is echter niet bedoeld voor anonimiseren van vermogen, stellen de fiscalisten Reinier Kooiman en Frits Witpeerd. Dit druist in tegen het overheidsbeleid voor meer transparantie en leidt bovendien tot lagere belastingen voor wie vermogend is, betoogden de medewerkers van Deloitte Belastingadviseurs onlangs in het Weekblad Fiscaal Recht. Kooiman is tevens docent belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Het artikel van Kooiman en Witpeerd roept de vraag op hoe de Belastingdienst zal reageren, zegt emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens. De auteurs stellen dat er sprake is van een oneigenlijk belastingvoordeel. Dat standpunt zal tegenspraak ontlokken in vakkringen, aldus de nestor van de Nederlandse fiscaliteit, maar de Belastingdienst zal het willen toetsen. Uiteindelijk zal de rechter oordelen of het juridisch houdbaar is, zegt Stevens.

Stevig verhaal

‘Als wat in het artikel staat waar is, staat ons nog heel wat te wachten’, reageert voorzitter Wil Vennix van het Register Belastingadviseurs, de beroepsorganisatie van adviseurs in het midden- en kleinbedrijf. Door een open cv op te zetten, ontlopen dga’s volgens Kooiman en Witpeerd de aanmerkelijkbelangbelasting in box 2. Die geldt alleen voor natuurlijke personen, en niet voor cv’s. ‘Als dat zo is, moet er alsnog met de fiscus worden afgerekend’, zegt Vennix.

Stevens vindt het ‘opmerkelijk’ dat de waarschuwing voor de populaire cv van belastingadviseurs komt. ‘Dat is moedig’, zegt hij. ‘Voor veel belastingadviseurs is dit tegen het zere been.’ Vennix noemt het betoog van Kooiman en Witpeerd ‘een stevig verhaal’. In de advieswereld wordt het artikel druk besproken, zegt hij.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.