Belaste levering onroerende zaak

In de volgende gevallen is de levering van een onroerende zaak altijd belast met btw.

  1. Verkoop van een onroerende zaak binnen 2 jaar na de eerste ingebruikname; daarna Overdrachtsbelasting.
  2. Verkoop van een bouwterrein.
  3. Aannemer die een onroerende zaak verkoopt.

Ad 1. Verkoop binnen 2 jaar na eerste ingebruikname

Bij verkoop na 2 jaar kan wel worden gekozen voor Opteren voor belaste levering.

Ad 2. Verkoop van een bouwterrein

Zie Overdrachtsbelasting.

Ad 3. Aannemer verkoopt onroerende zaak

Wel of geen nieuwe onroerende zaak?

Als de aannemer een pand bouwt op grond die u in eigendom hebt, dan is het duidelijk dat de aannemer een goed maakt dat daarvoor nog niet bestond. U kunt ook een bestaande onroerende zaak zo ingrijpend laten verbouwen, dat er naar maatschappelijke opvattingen sprake is van het bouwen van een nieuwe onroerende zaak. Ook dan is er voor de btw sprake van een levering. Ontstaat door de verbouwing naar maatschappelijke opvattingen geen nieuwe onroerende zaak, dan levert de aannemer een dienst.

Bepalen al of niet een nieuwe onroerende zaak

Om te beoordelen of na een verbouwing een nieuwe onroerende zaak is ontstaan, spelen verschillende factoren een rol, zoals:

  • de omvang van de verbouwing;
  • de kosten van de verbouwing in verhouding tot de waarde van de onroerende zaak;
  • hoe ingrijpend de veranderingen zijn in en aan de onroerende zaak;
  • wijzigingen in de functie van de onroerende zaak.