Belangrijke punten miljoenennota

Een paar (uitgelekte) punten uit de miljoenennota.

1. Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%

Den Haag durf het verschil tussen het lage en het hoge btw-tarief nog niet helemaal op te heffen, maar in 2019 wordt wel een eerste stap gezet.
Het lage btw-tarief gaat met 3 procentpunt omhoog naar 9 procent.

Dat raakt de prijzen van tal van goederen en diensten.
Wat betreft de dienstverlening vallen bijvoorbeeld fiets- en schoenreparaties, kappers, optredens van artiesten, schilders en stukadoors onder het lage btw-tarief.
Voor goederen gaat het onder meer om etenswaren, niet-alcoholische dranken, geneesmiddelen, boeken en kunstvoorwerpen.

2. Tarieven inkomstenbelasting in 2019: twee schijven

De verhoging van het btw-tarief betekent een lastenverzwaring voor huishoudens, maar daar staat ook een grote lastenverlichting tegenover.
Voor de inkomstenbelasting komen er vanaf 2019 twee schijven in plaats van vier. Tot een inkomen van € 68.000 geldt een tarief van 36,93%, daarboven wordt het tarief 49,5%.

Onderstaande tabel van de Consumentenbond geeft een idee wat dit betekent bij verschillende inkomensniveaus. Bij inkomens tot 20.000 euro is het effect negatief, daarboven positief.

Belastbaar inkomen Jonger dan AOW-leeftijd Vanaf de AOW-leeftijd
€20.000 -75 euro -75 euro
€40.000 700 euro 735 euro
€60.000 1.470 euro 1.510 euro
€80.000 2.483 euro 2.510 euro
€100.000 2.983 euro 3.010 euro