Belangrijke peildata voor betalingsrechten

De volgende peildata zijn belangrijk voor het vaststellen van de Betalingsrechten.

In 2013

U moet ook onder een van de volgende categorieën vallen.

  • U had in 2013 recht op een directe betaling vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).
  • U heeft nog nooit toeslagrechten gehad.
  • U teelde in 2013 groente, fruit, wijn, poot- of consumptieaardappelen, siergewassen of bollen.

15 mei 2014

De referentiewaarde van de betalingsrechten wordt bepaald op basis van de waarde van de toeslagrechten die u op 15 mei 2014 in eigendom heeft. Onder eigendom vallen ook de in 2014 verhuurde of onbenutte toeslagrechten.

15 mei 2015

Het aantal betalingsrechten wordt bepaald op basis van het aantal subsidiabele hectares dat u op 15 mei 2015 in gebruik heeft.

Voor de uitbetaling van de betalingsrechten moet u een aanvraag indienen in de Gecombineerde opgave 2015.

Lees meer in Agrarisch Algemeen.