Behandeling Jeugdwet 1e Kamer uitgesteld

De Eerste Kamer zal de nieuwe Jeugdwet niet op 28 januari behandelen. Als het kabinet op tijd aanvullende vragen beantwoordt, vindt de behandeling plaats op 11 februari.

De Eerste Kamer kreeg op 10 januari antwoord van het kabinet op vragen die zij in december had gesteld tijdens een vergadering van de vaste commissie voor VWS.
De memorie van antwoord van het kabinet riep echter aanvullende vragen op, onder meer over de privacy van ouders en kinderen, de uitvoeringskracht van gemeenten, de jeugdpsychiatrie en een mogelijke overgangstermijn van drie jaar.
De vaste commissie streeft nu naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel op dinsdag 11 februari, op voorwaarde dat het kabinet de aanvullende vragen tijdig en adequaat beantwoordt.