Begrotingsafspraken 2014

Zie hier de begrotingsafspraken voor 2014 en verder begrotingsafspraken 2014

Uit de begrotingsafspraken blijkt dat de lastenverlichtingen worden gefinancierd door de prijsbijstelling 2014 in te houden en binnen de sociale zekerheid en zorg aanvullend om te buigen. Wat dat ook precies moge inhouden?

Verder worden de lastenverlichtingen gedekt door verhoging van de motorrijtuigenbelasting en de leidingwaterbelasting en het opnieuw invoeren van de heffing op het storten van afval.