Bedrijfstoeslag – toeslagrechten

Sinds 1 januari 2006 is inkomenssteun in de agrarische sector voor het grootste gedeelte losgekoppeld van de productie en zijn deze regelingen opgenomen in de bedrijfstoeslag.
Landbouwers die bedrijfstoeslag willen ontvangen moeten toeslagrechten hebben en zij moeten elk jaar zelf de uitbetaling van deze toeslagrechten aanvragen. Heeft u geen toeslagrechten, dan kunt u die van iemand anders kopen of huren.

LET OP In 2015 worden de toeslagrechten vervangen door betalingsrechten.

Registratie toeslagrechten

De toeslagrechten, die onderdeel uitmaken van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn geregistreerd bij het DR-loket. Uw toeslagrechten staan geregistreerd onder uw relatienummer. U kunt op twee manieren zien hoe uw toeslagrechten zijn geregistreerd.

  • op de website in Mijn dossier, bij het onderdeel: Bekijken > Toeslagrechten;
  • op het papieren overzicht geregistreerde toeslagrechten.

Het papieren overzicht krijgt u toegestuurd zodra er iets is gewijzigd in de registratie van uw toeslagrechten. U kunt in Mijn dossier op ieder gewenst moment uw geregistreerde toeslagrechten bekijken. Hiervoor heeft u uw gebruikerscode en wachtwoord nodig.

Toeslagrechten verkopen of verhuren

Bent u landbouwer en heeft u toeslagrechten, dan kunt u ze verhuren of verkopen. Heeft u géén toeslagrechten of niet genoeg, dan kunt u ze kopen of huren. U kunt ook toeslagrechten afstaan aan de Nationale Reserve. In Mijn dossier geeft u online de overdracht van toeslagrechten door.