Bedrijfsopvolging – overname

Bedrijfsopvolging of bedrijfsovername is geen gemakkelijke operatie. De kans op succes wordt vergroot door een goede voorbereiding en oriëntatie, goed zoeken, intelligent onderhandelen en het sluiten van een waterdichte koopovereenkomst met zorgvuldige afronding.
Begin vroeg genoeg na te denken over bedrijfsopvolging of overname. Neem daar ruim voldoende tijd voor om te voorkomen dat u achteraf spijt hebt van de gang van zaken en de uitkomst daarvan.

U kunt hierbij denken aan de volgende fasering:

Fase 0: Verkoopklaar maken van uw onderneming.

Fase 1: Bewustwording van uw huidige situatie en oriëntatie op de toekomst.

Fase 2: Voorbereiding.

Fase 3: Zoeken en onderhandelen.

Fase 4: Koop en afronding.

Bij opvolging in de familie is het tevens van belang een familieprotocol op te stellen, waarin u onder meer vastlegt aan welke criteria de opvolger moet voldoen en hoe familieleden worden beloond. Verder is het uitermate belangrijk om binnen de familie tijdig en goed met elkaar te communiceren.

Waardebepaling

Wat een onderneming waard is, wordt onder meer bepaald door de opbrengsten die in de toekomst te verwachten zijn. Om een inschatting van deze opbrengsten te kunnen maken worden aannames gebruikt, die veelal subjectief zijn. Drie methoden voor de waardebepaling van een onderneming zijn:

  • Gebaseerd op activa: de som van alle bezittingen, minus de schulden. Dit is de intrinsieke waarde van het bedrijf.
  • Gebaseerd op winst: de genormaliseerde winsten, gedeeld door de disconteringsvoet. De zogenaamde rentabiliteitswaarde. De disconteringsvoet is afhankelijk van de ondernemingsrisico’s.
  • Gebaseerd op geldstromen: de Discounted Cash Flow-waarde (DCF), gebaseerd op toekomstige geldstromen. Een bepaalde disconteringsvoet maakt deze geldstromen contant.

Fiscale gevolgen

Bij een bedrijfsoverdracht krijgt u altijd te maken met de fiscus. Er zijn verschillende fiscale maatregelen om de fiscale gevolgen van een bedrijfsovername te beperken.

Voor meer informatie hierover zie Geruisloos doorschuiven.

Vormen van bedrijfsoverdracht

Er zijn diverse vormen van overdracht van een onderneming.

Overdracht van een BV in een VOF

De overdracht van een BV kan ook met een VOF, zie Bedrijfsopvolging VOF en BV.

Financiering bedrijfsovername door kind(eren)

Zie hiervoor: Bedrijfsopvolging en financiering.

Bedrijfsopvolging bij overlijden

Zie hiervoor: Bedrijfsopvolging bij overlijden.


Heeft u behoefte aan ondersteuning of een klankbord? Wij helpen u graag en u kunt contact met ons opnemen per telefoon 075 616 74 87 of 0651 18 06 52 of via het
contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.