Bedrijfsopvolging en financiering

Indien u uw bedrijf overdraagt aan uw kind, dan zal dat gefinancierd moeten worden. Financiering door een bank is daarbij veelal niet makkelijk en niet goedkoop.
Een (tijdelijke) oplossing is dan een deel van de overnamesom schuldig blijven aan de ouder(s).

Dat kan op verschillende manieren:

  1. Een lening afsluiten.
  2. Een lijfrente afsluiten.
  3. Een commanditaire vennootschap aangaan.
  4. Crowdfunding (is in opkomst).
  5. Via een kredietunie.
  6. Pachten of sale leaseback.

Lening

Een lening bij een familielid kan veelal tegen een lager tarief dan bij een bank, als het al mogelijk is om bancaire financiering te verkrijgen.
Let op Bij het afsluiten van een lening is het zaak om goede afspraken te maken over rente en aflossing.
Uw kind wil graag een lage rente en flexibiliteit in de aflossing. U wilt het geld kunnen opeisen wanneer u dat nodig hebt.

De rente is voor uw kind fiscaal aftrekbaar als kosten van de onderneming en de lening valt voor u in box 3.
Om uw kind tegemoet te komen kunt u de jaarlijkse rente (deels) terug schenken aan uw kind in de vorm van een belastingvrije schenking, zie Schenken en erven.

Beperken risico

Om het risico te beperken kunt u een (tweede) hypotheek vestigen op de onroerende zaken van het bedrijf.

Lees meer in: Bedrijfsopvolging -overname in: en Kredietverlening c.q. financiering.