Bedrijfsopvolging BV per testament

Om de bedrijfsopvolging te regelen kan de DGA een ondernemerstestament maken.

Daarin wijst u de beoogde bedrijfsopvolger zelf aan. De aandelen worden als legaat rechtstreeks aan de bedrijfsopvolger overgedragen.
Als u de bedrijfsopvolger tevens als executeur benoemd, dan kan hij zelf de aandelen aan zich overdragen. Hij benoemt zichzelf als directeur en schrijf dit in bij de Kamer van Koophandel.

LET WEL Indien de BV meerdere aandeelhouders heeft is veelal in de statuten een bepaling opgenomen dat de aandelen eerst te koop moeten worden aangeboden aan de andere aandeelhouders.

Geen testament

Als er geen testament is, wordt de echtgenoot van de overleden DGA de nieuwe aandeelhouder. Deze is bevoegd een directeur te benoemen. Dat kan ook de echtgenoot zelf zijn.

Een kind dat de onderneming wil voortzetten is dan afhankelijk van de langstlevende ouder en dat is niet altijd een gewenste situatie.