Bedrijfsopvolging bij overlijden

Door de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) kan de onderneming onder omstandigheden vrijwel zonder belastingheffing worden geschonken aan de kinderen. Nadeel is dat de schenker geen geld krijgt voor het schenken van de aandelen. Binnen de familie kan een aandelenschenking conflicten opleveren als de aandelen later bij het overlijden van de schenker weer moeten worden ingebracht in de nalatenschap.

Legaat opnemen in testament

Door in het testament een legaat op te nemen, kan er voor gezorgd worden dat één of meer van de kinderen het bedrijf voortzetten.

Optieovereenkomst

U kunt uw toekomstige opvolgers meer zekerheid geven door een optieovereenkomst met hen af te sluiten. Daarin krijgen zij een onherroepelijk recht om de aandelen tegen bijvoorbeeld € 1,00 te kopen onder opschortende voorwaarde dat u bent overleden.
LET OP De optieovereenkomst kan worden gezien als een schenking en moet daarom in een notariële akte worden vastgelegd.
LET OP Zolang duidelijk is dat de aandelen uit zuiver persoonlijke motieven worden geschonken, wordt er in beginsel geen loonbelasting geheven als voordeel uit dienstbetrekking.

Lees meer in Bedrijfsopvolging – overname