Banksparen

Banksparen voor uw pensioen kan nog steeds in 2014, zij het met een beperking van de jaarruimte.
Bovendien kunt u nog banksparen voor uw uitvaart met een maximum van circa € 6.900.

In 2014 kunnen geen nieuwe bankspaarhypotheken, stamrecht B.V.’s, gouden handdrukverzekeringen en gouden handdruk bankspaarrekeningen meer wordt afgesloten.
Bestaande hypotheken met banksparen en een bestaande gouden handdruk met banksparen mogen doorgaan.

Banksparen in een goed alternatief voor pensioen in eigen beheer Banksparen pensioenalternatief voor pensioen in eigen beheer.

Anderzijds banksparen wordt minder gunstig, zie Banksparen niet zo gunstig meer.

Banksparen voor pensioen

U mag maximaal sparen tot het bedrag van de jaarruimte.

De jaarruimte voor 2014 = 15,5% (IG-AF) – 7,2A – F

IG= inkomen 2013
AF= AOW-franchise 2014 € 13.227
A= Pensioenaangroei 2013, indien van toepassing
F= Toename van de oudedagsreserve 2013, indien van toepassing

Inkomensgegevens

De volgende inkomensgegevens bepalen de IG= inkomen 2013 bij de berekening van de jaarruimte:

  1. Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek
  2. Loon (= loon voor de loonheffing) en ziektewetuitkeringen
  3. AOW, pensioen, lijfrente, bijstand en andere uitkeringen
  4. Loon en dergelijke uit het buitenland
  5. Idem pensioen en uitkeringen
  6. Inkomsten overige werkzaamheden
  7. inkomsten uit ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen
  8. Periodieke uitkeringen.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.