Banksparen pensioenalternatief voor DGA

Banksparen is een goed alternatief voor pensioen in eigen beheer.

Indien u een pensioentekort heb, dan mag u banksparen tot maximaal het bedrag van de jaarruimte. Voor de berekening van de jaarruimte, zie Banksparen.

Voordelen

  1. De kosten van het banksparen zijn beperkt en banksparen is daarmee (aanzienlijk) goedkoper dan een pensioenverzekering.
  2. Je spaart buiten de onderneming en beperkt daarmee het risico, bijvoorbeeld bij faillissement van de onderneming.
  3. Binnen de BV pensioen opbouwen is een stuk minder aantrekkelijk geworden door de beperkingen die daaraan verbonden zijn tenĀ  opzicht van het buiten de BV opbouwen van een pensioenkapitaal.

Nadelen

  1. Het geld dat op banksparen staat, kan niet meer worden gebruikt voor financiering van de BV.
  2. Als het bankspaarsaldo op is dan hebt u geen inkomen meer uit banksparen. Bij een pensioenverzekering is dat risico voor de verzekeraar.

LET OP Een pensioen in eigen beheer mag niet worden overgeheveld naar een bankspaarproduct.

TIP Een bankspaarproduct kan wel op het moment van uitkeren, worden gebruikt voor het kopen van een lijfrente.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt over banksparen en pensioenopbouw dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.