Banken verstrekken minder krediet

Banken krimpen kredietverlening aan bedrijven in. De portefeuille met bedrijfskredieten van Nederlandse banken is vooral in de afgelopen twee maand fors gekrompen. Dat meldde De Nederlandsche Bank vrijdag.

Per saldo hadden de banken in september 6 miljard euro aan leningen minder uitstaan dan in de maand daarvoor. In augustus krompen de bedrijfskredieten al met 4 miljard euro ten opzichte van juli. Tussen oktober 2012 en september 2013 nam de kredietverlening in totaal eveneens met 4 miljard euro af. In totaal hadden banken eind september nog 345 miljard euro aan leningen aan het bedrijfsleven uitstaan.

Volgens DNB wordt de afname aan de ene kant veroorzaakt door de dalende vraag naar leningen van bedrijven. Door het ongunstige economische klimaat investeren bedrijven minder en per saldo lossen zij meer af dan dat zij nieuwe kredieten afsluiten.

Maar banken hebben ook de voorwaarden voor nieuwe leningen opgeschroefd en schatten de risico’s hoger in. De afname van de bedrijfskredietverlening concentreert zich met name op leningen met korte looptijden, aldus DNB.