Banken geven uitstel van zakelijke betalingen

Banken komen in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen, die hun zakelijke klanten meer lucht geven.
Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen.
Dit hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten.

Het economische beeld voor ondernemers verslechtert zienderogen. Steeds meer keteneffecten worden zichtbaar en steeds meer ondernemers kloppen aan bij banken.
De genoemde vijf banken stellen zich in te zetten om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden en willen alles uit de kast halen voor hun klanten.
De banken kunnen dit doen, omdat zij de afgelopen jaren gezonde buffers hebben opgebouwd en hier van de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank de ruimte voor krijgen.

Financieringen tot maximaal € 2,5 miljoen

De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen.
Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen. Dit kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders. Het is een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Uitstel van betaling van de aflossing op leningen

ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven bedrijven zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende verplichtingen.

Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Dit geldt voor financieringen tot € 2,5 miljoen.