Balanced scorecard

De balanced scorecard wordt met name gebruikt om (complexe) doelstellingen te evalueren. De doelstellingen betreffen niet allen financiële maar ook de andere prestaties van de onderneming of instelling.

Onderdelen van de balanced scorecard

 1. Vertaling van de missie en de strategie in concrete doelstellingen.
 2. Communicatie van de doelstellingen en de koppeling aan de afzonderlijke prestaties.
 3. Planning voor de realisatie van de doelstellingen.
 4. Evaluatie en bijsturen.

De doelstellingen moeten SMART zijn, dat wil zeggen Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch en Tijdgebonden.
Dit geldt ook voor de moeilijk meetbare kritische succesfactoren zoals klanttevredenheid en -loyaliteit; tevredenheid en loyaliteit van het personeel. NB De Balanced Scorecard dwingt de bedrijfsleiding om deze factoren ook mee te nemen in de bedrijfsvoering.

Aandachtsgebieden van de balanced scorecard

 1. Financiën
 2. Klanten
 3. Interne processen
 4. Ontwikkeling en groei

Toepassingsgebieden van de balanced scorecard

 1. De bedrijfsstrategie verhelderen en operationaliseren.
 2. Strategische kansen te identificeren en te analyseren.
 3. Aansluiting realiseren tussen strategie en (meerjaren)begrotingen.
 4. Aansluiting realiseren tussen strategie en bedrijfsvoering.
 5. Regelmatige evaluatie en bijsturing van de strategie.