Autoschade ten laste van werknemer

De Hoge Raad bepaalde in besluit van 11 juli 2014 (HR:2014:1629) dat de werknemer in bepaalde situaties niet aansprakelijk is voor schade toegebracht aan de auto van de werkgever, ook al was dat in de autoregeling wel zo geregeld. In het concrete geval ging het om een leaseauto door de werkgever ter beschikking gesteld aan de werknemer, die deze auto ook privé mocht gebruiken. Deze leaseauto was gestolen.

In Boek 7:661 BW is bepaald dat de werknemer niet aansprakelijk is voor schade toegebracht aan spullen van de werkgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Bij schriftelijke overeenkomst kan hiervan worden afgeweken, maar LET OP alleen ‘voor zover de werknemer daarvoor verzekerd is’.
Als dat niet kan, dan blijft de werkgever aansprakelijk. Dit geldt ook voor het eigen risico.

In de onderhavige situatie had de werkgever bij de leasemaatschappij een beperkte risicoverzekering afgesloten en had deze keuze niet aan de werknemer voorgelegd. De werknemer had dus niet kunnen kiezen voor een uitgebreide verzekering.

TIP Pas uw autoregeling aan, zodat de werknemer kan kiezen welke dekking hij wil.

Lees meer in: Verzekeringen.