Auto van de zaak

Recent nieuws

Zie Auto van de zaak – recent nieuws.

Keuze auto van de zaak of privé?

Als u als ondernemer een auto zowel privé als voor de onderneming gebruikt, hebt u in principe 2 mogelijkheden. Dat geldt zowel voor de inkomstenbelasting als de omzetbelasting. Zie hiervoor bijgaande links.
TIP Je kunt voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting een verschillende keuze maken.

Keuze auto van de zaak of privé (1)               Keuze auto van de zaak of privé – fiscale bijtelling (2) 

LET OP Een fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak heeft ook invloed op de hoogte van de inkomensafhankelijke toeslagen zoals, zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Laat uw keuze dus goed doorrekenen.

TIP Is de auto van de zaak ouder dan 15 jaar, dan is de fiscale bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer en niet de catalogusprijs van de auto.

Wetsartikel Wet op de loonbelasting

Voor het relevante wetsartikel in de loonbelasting voor de auto van de zaak zie Artikel 13bis.

Sluitende kilometerregistratie

LET WEL Een verklaring geen privégebruik is onvoldoende bewijs. De werknemer met een verklaring geen privégebruik auto van de zaak moet richting fiscus kunnen aantonen dat er niet meer dan 500 km met de auto privé is gereden. Dat kan alleen door een sluitende kilometerregistratie. Voor een model daarvan zie Sluitende kilometerregistratie.
LET WEL Bij een sluitende kilometeradministratie moeten ook de begin- en eindadressen in de administratie zijn vastgelegd. Dus de plaatsnaam alleen is niet voldoende.
LET WEL Even een stukje omrijden om de kinderen naar school te brengen betreft privékilometers!

De belastingdienst heeft een paar voorbeelden gegeven voor de definiëring van een rit, zie Voorbeelden ritgegevens auto van de zaak.

Zie ook  Verbod op privégebruik bestelauto, dan controleren !

Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto

Hebt u een bestelauto van uw werkgever en gebruikt u deze uitsluitend voor uw werk en niet privé? Dan kunnen u en uw werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ indienen. Uw werkgever hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij uw loon te tellen. U hoeft ook geen kilometeradministratie bij te houden. Wel moet u via uw werkgever veranderingen in het gebruik van de bestelauto aan de belastingdienst doorgeven. Zie Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto.

Vereenvoudigde rittenadministratie bestelauto van de zaak

Indien een werknemer door de aard van zijn werk veel ritten op één dag doet met de bestelauto van de zaak, is het bijhouden van een sluitende kilometerregistratie een tijdrovende werkzaamheid. Om praktische redenen mag dan onder voorwaarden een Vereenvoudigde rittenadministratie worden bijgehouden.

Bestelauto stagiair

Een bestelauto ter beschikking gesteld aan een stagiair kan ook fiscaal belast zijn indien de auto niet door aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen.
Zie Privégebruik bestelauto door stagiair fiscaal belast.

BTW-correctie auto van de zaak

Indien de auto van de zaak ook voor privé wordt gebruikt, moet een BTW-correctie worden berekend voor het privégebruik van deze auto. Deze correctie moet in de laatste btw-aangifte van het jaar worden opgenomen.
LET OP Deze regeling geldt zowel voor ondernemers als voor werknemers, dus ook de DGA.
Voor een uiteenzetting over deze correctie zie ons bericht BTW correctie auto van de zaak.

BTW aftrek en zakelijk gebruik van privéauto

Voor de btw-aftrek op het zakelijk gebruik van de privéauto, zie Omzetbelasting en zakelijk gebruik van de privéauto.

Fiscale voordelen zuinige auto van de zaak

Fiscale voordelen zuinige auto 2013 en zie ook   Fiscaal voordeel elektrische auto van de zaak

Fiscale voordelen bestelauto van de zaak

Gaat u de bestelauto voor meer dan 10% voor de onderneming gebruiken, dan kan de BPM-vrijstelling worden toegepast (de BPM moet alsnog worden afgedragen wanneer u binnen 5 jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet of wanneer de bestelauto in deze periode wordt doorverkocht). Daarnaast wordt automatisch een lager tarief motorrijtuigenbelasting toegepast. U moet daarvoor wel een ondernemer voor de omzetbelasting zijn. Tevens komt de bestelauto in aanmerking voor investeringsaftrek.
Zie ook Schema welke auto is bestelauto?

Cataloguswaarde geïmporteerde auto’s

Voor de cataloguswaarde van de geïmporteerde auto’s tussen 1 juli 2005 en 1 januari 2010, zie RDW.

Als u vragen heeft over de auto van de zaak of advies nodig hebt bij uw investeringsbeslissing, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.