Auto van de zaak ter beschikking van derden

LET OP Indien een ZZP-er/winstgenieter een auto van de zaak ter beschikking heeft van de opdrachtgever, dan is de ZZP-er zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de onttrekking privégebruik auto in de winst. Hoewel de auto geen eigendom van hemzelf is, staat deze hem in het kader van zijn onderneming wel ter beschikking.

LET OP Zijn de werknemers bij een ander bedrijf in dienstbetrekking dan is dat andere bedrijf inhoudingsplichtige en dus verantwoordelijk voor de bijtelling. De bv die deze werknemers inhuurt, heeft natuurlijk wel de verplichting om de andere inhoudingsplichtige te informeren over de ter beschikking gestelde auto’s.

TIP Voor een bestelauto die door meerdere werknemers doorlopend wisselend wordt gebruikt, geldt de € 300-regeling.