Auto van de zaak keuzevermogen (1)

Indien u een auto zowel voor uw onderneming als privé wilt gebruiken, hebt u twee mogelijkheden:

  1. Privévermogen of
  2. Ondernemingsvermogen.

U moet zowel voor de inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting bepalen of uw auto tot het ondernemingsvermogen of tot uw privévermogen hoort.
TIP Je mag voor de inkomstenbelasting en de omzetbelasting een andere keuze maken.

Keuzemogelijkheid voor de inkomstenbelasting

Minder dan 500 kilometer privé

Als u niet meer dan 500 kilometer per jaar met uw auto voor privédoeleinden rijdt, wordt uw auto voor de inkomstenbelasting als een auto van uw onderneming gezien. U heeft dan geen keuzemogelijkheid. Alle kosten voor de auto zijn dan aftrekbaar voor de winst. Ook krijgt u geen bijtelling voor het privégebruik. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden waaruit blijkt dat u minder dan 500 kilometer per jaar met de auto voor privédoeleinden rijdt.

Meer dan 500 kilometer privé

Rijdt u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden, dan kunt u zelf kiezen. De keuze geldt per auto. Bij een nieuwe auto kunt u dus altijd opnieuw kiezen. U geeft uw keuze aan in de 1e elektronische aangifte inkomstenbelasting die u als ondernemer instuurt. U kunt deze keuze alleen herzien zolang deze nog geen onherroepelijke gevolgen heeft gehad. Van een onherroepelijk gevolg is bijvoorbeeld sprake als u geen bezwaar meer kunt indienen tegen uw aanslag. Daarna kunt u alleen in uitzonderlijke gevallen opnieuw kiezen.

Indien u u de auto als ondernemingsvermogen beschouwt, en jaarlijks meer dan 500 kilometer privé rijdt, kunt u alle kosten van de auto ten laste van uw bedrijfsresultaat brengen. Wel krijgt u een bijtelling op uw inkomen voor het privégebruik van de auto. Deze bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde en de milieuvriendelijkheid van de auto.

Indien u de auto als privévermogen beschouwt, komen de autokosten ten laste van uw privévermogen. U kunt dan € 0,19 per zakelijk gereden kilometer ten laste van het bedrijfsresultaat brengen.

Keuzemogelijkheid voor de omzetbelasting

Als u met uw auto minder dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, dan wordt uw auto voor de omzetbelasting ondernemingsvermogen. U heeft dan geen keuzemogelijkheid.
LET WEL Woon- werkverkeer, het heen en weer reizen van de woon- of verblijfplaats naar een vaste werkplaats, geldt voor de btw als privévervoer.
Alle kosten voor de auto zijn dan aftrekbaar voor de winst. Ook krijgt u geen bijtelling voor het privégebruik.
Als u een auto helemaal of gedeeltelijk voor uw onderneming gebruikt, maakt u voor de btw zelf de keuze: of u rekent de auto tot uw privévermogen of u rekent de auto tot uw ondernemingsvermogen. De keuze die u hebt gemaakt voor de inkomstenbelasting, speelt hierbij geen rol.

De keuze voor privé- of ondernemingsvermogen maakt u kenbaar door de aanschaf van de auto in uw administratie op te nemen of niet.

Btw bij auto als privévermogen

Als uw auto privévermogen vormt, dan kunt u geen btw aftrekken bij de aankoop.
a. Indien u een sluitende kilometeradministratie bijhoudt, dan mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken. Aan het einde van het jaar moet u een correctie toepassen voor het aantal gereden privé-kilometers. Deze correctie mag u niet van de winst aftrekken, maar is een privé-mutatie.
b. Houdt u geen sluitende kilometeradministratie bij, maar houdt u wel de zakelijk gereden kilometers bij, dan mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken. Aan het einde van het jaar moet u een correctie toepassen van 2,7 % (of 1,5% na 5 jaar) van de cataloguswaarde. Deze correctie mag u niet van de winst aftrekken, maar is een privé-mutatie.
c. Houdt u de zakelijke kilometers niet bij, dan mag u de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken. Aan het einde van het jaar moet u een correctie toepassen van 2,7 % (of 1,5% na 5 jaar) van de cataloguswaarde. Deze correctie mag u niet van de winst aftrekken, maar is een privé-mutatie.
LET WEL De onkosten moeten zijn betaald met een zakelijk betaalmiddel.

Btw bij auto als ondernemingsvermogen

Indien u uw auto voor de btw aanmerkt als ondernemingsvermogen, kunt u alle voorbelasting op aanschaf en kosten aftrekken. Indien u met deze auto jaarlijks meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan diende u tot 1 juli 2011 12% over bovengenoemde bijtelling voor de Inkomstenbelasting op te geven als btw privégebruik. Dit bedrag dient u bij de laatste btwaangifte van het jaar op te geven. Vanaf 1 juli 2011 is dit percentage 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto. Hebt u deze auto gekocht zonder btw dan is dit percentage 1,5% van de cataloguswaarde van de auto.

Voor meer informatie zie BLKB12 639 OB: omzetbelasting-heffing-privégebruik-auto-en-toepassing-bua.