Auto van de zaak en vakantie

Bij een auto van de zaak kan de bijtelling gedurende de vakantieperiode niet worden voorkomen door een huurovereenkomst met de werkgever af te spreken.

Deze situatie deed zich voor in de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 23-09-2016 GHARL:2016:7593.

De desbetreffende medewerker gebruikte de auto alleen tijdens de vakantie relatief veel. Verder gebruikte hij de auto nauwelijks en kon hij aantonen onder de 500 km op jaarbasis te blijven. Om toch gedurende de vakantieperiode geen bijtelling te hebben, had hij een huurconstructie met zijn werkgever bedacht en betaalde hij de werkgever een aparte vergoeding voor de gereden vakantiekilometers.
Het Gerechtshof ging hier echter niet in mee en oordeelde dat de vakantiekilometers ook privékilometers waren.
TIP De aan de werkgever betaalde vergoeding mocht wel in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Dit geldt overigens ook voor de ondernemer.

Wel ontkoming

Aan de bijtelling gedurende de vakantieperiode kan wel worden ontkomen door de auto bij de werkgever in te leveren met de sleutels en de papieren en zelf privé een andere auto te gebruiken. Het is overigens de vraag of dit wel zoveel voordeel oplevert.

De ondernemer kan in geval van een leaseauto deze bij de leasemaatschappij inleveren met sleutels en papieren.

LET OP De 500 kilometergrens wordt naar evenredigheid van de vakantieperiode verlaagd.