Archive by Author

Wettelijk minimumloon januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022. Aantal uren 1-7-2022           1-1-2023      Stijging Maandloon       € 1.756,20        € 1.934,40        10,15 % Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 % Bij 38 […]

Leave a comment Continue Reading →

Doelmatigheidsmarge DGA-loon afgeschaft

Het kabinet schaft per 2023 de doelmatigheidsmarge af. De doelmatigheidsmarge is het percentage waarmee de directeur-grootaandeelhouder (dga) zijn salaris mag verminderen ten opzichte van het salaris van iemand met het meest vergelijkbare dienstverband. In de Voorjaarsnota staat dat deze omlaag gaat van 25% naar 15%. Dit wordt verder doorgezet door het helemaal af te schaffen.  Door […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2023 box 3, spaarvariant

Vermogensbelasting over privévermogen. Het belastingtarief is 32% Er geldt per persoon een vrijstelling van € 57.000. Forfaitaire spaarvariant Het box 3 vermogen boven de vrijstelling wordt per ‘soort vermogen’ belast met onderstaande forfaitaire tarieven.Let op: de definitieve forfaitaire tarieven worden pas in december van het jaar zelf bepaald.   Forfaitair Rendement Effectieve belasting Sparen 0,01% 0,0032% […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2023 box 1

De belastingschijven 2023 worden als volgt: Belastingtarieven box 1 – jonger dan AOW-leeftijd Belastingtarieven box 1 voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.   Belastbaar inkomen     Schijf Vanaf T/m Tarief Heffing overtotaal schijven 1 € 1 € 73.031 36,93% € 26.970 2 € 73.032 – 49,50% – Belastingtarieven box 1 – AOW-leeftijd en ouder, geboren […]

Leave a comment Continue Reading →

Vrijstelling BPM bestelauto vervalt per 2025

Het kabinet gaat per 2025 een aanschafbelasting (bpm) innen op bestelauto’s met een verbrandingsmotor. Het kabinet verwacht met de maatregel in totaal 2,2 miljard euro ‘op te halen’ en de elektrificatie van de bestelauto’s te versnellen. Door de maatregel wordt een nieuwe diesel bestelauto gemiddeld 11.000 euro duurder. Ook is een verhoging van de motorrijtuigenbelasting […]

Leave a comment Continue Reading →

VPB tarief 2023 wijzigt

Vanaf 2023 gaat het lage VPB-tarief van 15% naar 19%. Het lage tarief geldt voor een winst tot € 200.000 en dat was € 395.000.Het hoge tarief was in 2022 al verhoogd van 25% naar 25,8%. 2020 2021 2022 2023 Laag tarief 16,5% 15% 15% 19% Winstgrens € 200.000 € 245.000 € 395.000 € 200.000 Hoog tarief 25% 25% […]

Leave a comment Continue Reading →

Keuzehulp voor verlofsoorten WAZO

UWV heeft een keuzehulp gepubliceerd voor verlofregelingen die mogelijk zijn volgens de Wet arbeid en zorg (WAZO). Met deze keuzehulp ziet u op welke soorten verlof de werknemer recht heeft en wat u dan moet regelen. Werknemers die hun gezin uitbreiden kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof.Dit is geregeld in de Wet arbeid en […]

Leave a comment Continue Reading →

Bijtelling fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 geldt 7% bijtelling voor de fiets die de werkgever voor woon-werkverkeer ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit is ook van toepassing op een elektrische fiets en een speed pedelec. Als de werknemer de fiets van de zaak voor woon-werkverkeer mag gebruiken, gaat de Belastingdienst ervan uit dat de fiets ook […]

Leave a comment Continue Reading →

Aangifte omzetbelasting leidend voor TVL

Oordeel fiscus over aangifte omzetbelasting is leidend bij TVL-aanvraag. De RVO is teruggeroepen door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).De RVO wees de TVL-aanvragen van een ondernemer over Q2 en Q3 af vanwege twijfels over de juistheid van de opgegeven omzet.Volgens het CBb is het oordeel van de Belastingdienst echter leidend. Pas wanneer […]

Leave a comment Continue Reading →

Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3

De Belastingdienst heeft verschillende opties in kaart gebracht om mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing in box 3 ook rechtsherstel te bieden, ook al is dit juridisch niet verplicht. Daarbij is op verzoek van de Tweede Kamer ook gekeken naar mogelijkheden om het rechtsherstel toe te spitsen op kleinere vermogens. Als u […]

Leave a comment Continue Reading →