Archive by Author

Accountants in tijdnood door loonsubsidieregeling NOW1

Accountants zijn druk met de controlewerkzaamheden voor coronasteunmaatregelen zoals de NOW1.Door de strenge eisen dreigt er voor veel ondernemers een financieel debacle. Accountantsverklaring Een accountantsverklaring is een vereiste wanneer een bedrijf meer dan 100.000 euro heeft ontvangen aan loonsubsidie (NOW1) vanwege corona. Accountants van Deloitte en PwC waarschuwen dat zij de vereiste goedkeurende verklaring niet […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 25 juni open

Vrijdag 25 juni gaat de TVL Q2 2021 open. Q2 2021 gaat op 25 juni 2021 om 8.00 uur open. U kunt aanvragen via www.rvo.nl/tvl. Deze regeling is ook voor ondernemers die tussen 16 maart en 30 juni 2020 zijn gestart met hun bedrijf, en voor de grote ondernemingen.Het maximum bedrag voor mkb’ers is € […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijziging WAB per 1 juli 2021

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) schrijft voor dat de werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden een vaste arbeidsomvang moet aanbieden die is gebaseerd op zijn gemiddelde uren van het afgelopen jaar. Regelt u dit niet, dan kan de oproepkracht het loon over zijn gemiddelde uren na 12 maanden opeisen. In artikel 7:628a, lid […]

Leave a comment Continue Reading →

Samenloop TVL en NOW

De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Leave a comment Continue Reading →

Bijtelling meerdere auto’s vanaf 2022 aangepast

Op 18 maart 2021 meldde de Belastingdienst dat de bijtelling vanaf 2021 op een andere manier moet worden berekend bij meer dan één auto van de zaak. Na diverse praktijkvragen heeft de Belastingdienst besloten om deze wijziging uit te stellen tot 2022. Als een werkgever meerdere auto’s tegelijkertijd ter beschikking stelt aan een werknemer of […]

Leave a comment Continue Reading →

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’; gevolgen

Er zijn werknemers die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ bij u hebben ingeleverd omdat zij denken dat zij in het kalenderjaar minder dan 500 kilometer privé gaan rijden. In dat geval past u geen bijtelling toe.Maar, als uw werknemer met de auto van de zaak in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer […]

Leave a comment Continue Reading →

(Verlenging) betalingsuitstel belastingschulden vóór 1 juli aanvragen

Het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis eindigt op 1 juli 2021.De Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat veel ondernemers met openstaande belastingschulden nog geen uitstel van betaling of verlenging daarvan hebben gevraagd. Doet men dat niet vóór 1 juli 2021, dan heeft men ook geen recht op de ruime betalingsregeling. De tijd dringt, 1 […]

Leave a comment Continue Reading →

Verlenging coronasteunmaatregelen

Het kabinet is van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021. Hierbij de belangrijkste voorgenomen steunmaatregelen. Tozo en TONK Het kabinet stelt voor de TOZO (steun voor zzp’ers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL juni-september 2020 voor 1 juni 2021 afrekenen

Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben gekregen voor de periode juni-september 2020, moeten voor 1 juni 2021 de werkelijke omzet doorgeven. Met de werkelijke omzet wordt de definitieve subsidie bepaald. Na ontvangst van het verzoek tot vaststellen, dient u de werkelijke omzet zelf door te geven. De sluitingsdatum voor de vaststelling is 1 juni […]

Leave a comment Continue Reading →

TVL Q2 2021 aanvragen

U kunt TVL Q2 2021 naar verwachting in de tweede helft van juni 2021 aanvragen. Wilt u bericht ontvangen zodra de precieze datum bekend is? Meld u aan voor een update. Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze periode draaiden zij door […]

Leave a comment Continue Reading →