Archive by Author

Aanvraag subsidie WBSO vereenvoudigd

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs bekendgemaakt dat de procedure voor het aanvragen van een subsidie op grond van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk) met ingang van 2020 zal worden vereenvoudigd. Zo kunt u vanaf 2020 op vier momenten (nu drie) per jaar een aanvraag voor de afdrachtvermindering loonheffing indienen. Verder moet op dit moment de […]

Leave a comment Continue Reading →

BTW aftrek herzien bij OVOB?

Onder de nieuwe KOR (OVOB) worden prestaties die volgens de normale btw-regels belast zijn, vrijgesteld van btw. En op het moment dat u uit de regeling stapt geldt het omgekeerde. Dus u kunt op een aantal momenten te maken krijgen met herziening van de btw, namelijk: bij het aanmelden van uw deelname aan de nieuwe KOR als […]

Leave a comment Continue Reading →

OVOB en inkoop diensten uit buitenland

Een ondernemer die de nieuwe kleineondernemersregeling (OVOB) toepast is voor de regels voor de plaats van dienst nog steeds ondernemer. Als zo’n ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land en de dienst valt onder de B2B-hoofdregel, moet je de btw verleggen. De afnemer moet bij het regiokantoor om een incidentele aangifte verzoeken, om […]

Leave a comment Continue Reading →

Wetsvoorstel: wijzigingen bijtelling auto vanaf 2020

De bijtellingpercentages voor privégebruik van auto’s met 0 gram CO2-uitstoot wijzigen vanaf 2020, als de ‘Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord’ aangenomen wordt door de Eerste en Tweede Kamer. Deze wet is onderdeel van het Belastingplan 2020. Datum 1e toelating in 2020 Het algemene bijtellingspercentage voor deze auto’s is 22%.De verlaging is 14% voor 1 x 60 […]

Leave a comment Continue Reading →

Geldig btw-nummer bij buitenlandse transacties

In het kader van de strijd tegen internationale btw-fraude wordt per 1 januari 2020 de eis aangescherpt, dat u op het moment van transactie de beschikking moet hebben over een geldig btw-nummer van de afnemer. Of het nummer geldig is, kunt u controleren op http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl Wij adviseren u daarom, om de geldigheid te controleren en […]

Leave a comment Continue Reading →

Wijziging aangifte inkomstenbelasting

De wijziging van een reeds gedane aangifte inkomstenbelasting wordt door de belastingdienst vanaf 1 oktober 2019 niet meer behandeld als een bezwaar(schrift). De aangepaste aangifte kan gewoon opnieuw worden ingediend. Vanaf 1 oktober behandelt de belastingdienst deze als een verzoek om ambtshalve vermindering. Dat geldt ook bij een ambtshalve aanslag. Wordt het verzoek afgewezen, dan […]

Leave a comment Continue Reading →

Kerstpakket en omzetbelasting

Alleen als u op jaarbasis voor minder dan € 227 per werknemer verstrekt, dan is de omzetbelasting ook op kerstpakketten als voorbelasting aftrekbaar. Daaronder valt ook de omzetbelasting op bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie of de kosten van eten en drinken voor het personeel. Komt u boven de € 227 per werknemer uit, […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe btw-nummers per 1 januari 2020

Om fraude tegen te gaan, krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Hierin is niet langer het BSN van de ondernemer verwerkt.Bij andere rechtsvormen, zoals een BV of een vennootschap onder firma, is aanpassing van het btw-nummer niet noodzakelijk omdat daarin niet het BSN van de eigenaar (of eigenaren) is verwerkt.Als […]

Leave a comment Continue Reading →

Kort telefonisch uitstel

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschuld te betalen, kunt u telefonisch uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden. Dat kan alleen voor een aanslag die u reeds heeft ontvangen. U ontvangt dan binnen tien werkdagen een schriftelijke bevestiging. Benodigde stukken het aanslagnummer van de naheffingsaanslag; het verschuldigde […]

Leave a comment Continue Reading →

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Tot nu toe kan de Belastingdienst alleen ingrijpen indien u als kwaadwillende wordt aangemerkt.De Belastingdienst kan dan bewijzen dat er een dienstbetrekking is tussen u en de zzp’er.Bovendien moet de schijnzelfstandigheid ‘evident’ en ‘opzettelijk’ zijn.Het kan gaan om een echte dienstbetrekking, met de elementen loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag. Ook een fictieve dienstbetrekking valt hier […]

Leave a comment Continue Reading →